Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Klauzula informacyjna dla klientów firmy

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO„), w celu realizowania naszych działań z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa informujemy:

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sputnik II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Zblewskiej 9, 83-200 Starogard Gdański

II. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą, oraz rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji,
W przypadku, gdy nie zawarli Państwo z nami jeszcze umowy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażonej zgody, w celu przedstawienia naszej oferty i zawarcia umowy, udzielenia informacji w ramach formularza kontaktowego

III. Odbiorcy danych
Do Pani/Pana danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. dostawcy usług technicznych w tym obsługa IT, dostawcy usług księgowych, doradczych oraz prawnych.

IV. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń/obrony uprawnień. Po upływie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została zawarta, dane zostaną usunięte.

VI. Pani/Pana prawa
Przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
2) prawo do sprostowania swoich danych,
3) prawo do żądania usunięcia swoich danych,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
6) prawo do przenoszenia danych,
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne w szczególności w celu przedstawienia oferty zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić jej zawarcie lub należyte wykonanie.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dotyczące Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, ani profilowaniu.